seo-active.pl,
Polska

Regulamin

Super User

Zapoznanie sie z regulaminem jak i jego przestrzeganie jest konieczne .

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu dot. warunków korzystania i dodawania swojej strony do Katalogu http://seo-activ.pl, oraz że w pełni akceptuje jego postanowienia.

Dodanie strony do Katalogu  odbywa się przez zgłoszenie przez zainteresowane firmy lub osoby, a następnie po umieszczeniu kodu jaki zostanie wygenerowany i umieszczony na dodanej stronie i akceptacji przez administratora, dane zgłaszającego są widoczne w katalogu.

Użytkownik dodając swoją stronę do Katalogu  oświadcza tym samym, że podane w formularzu informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych Katalogu i oraz upublicznienie tych danych w tym że katalogu (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997).

Publikowane nie będą jedynie dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za dodawanie przedsiębiorstwa. W przypadku podania nieprawdziwych danych o przedsiębiorstwie lub słów kluczowych niezgodnych z rzeczywistością, administrator zastrzegają sobie prawo do żądania poprawy tych danych pod groźbą przedterminowego usunięcia wpisu z KATALOGU. Użytkownik ma prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dot. swojego przedsiębiorstwa, a także do żądania usunięcia tych danych z bazy Katalogu. W tym celu osoba podana w formularzu jako osoba odpowiedzialna za figurowanie firmy w Katalogu Firm i Instytucji powinna zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do zespołu  korzystając z adresu e-mail podanego uprzednio w formulażu. Użytkownik zobowiązuje się do nieużywana w formularzu słów wulgarnych i obraźliwych oraz zwrotów naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne, a także obrażania osób trzecich. Administrator zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewnia wszystkim użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika usunięte z katalogu. Administrator zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz.1204 z dnia 18.07.2002 r), oświadcza, że osoba reprezentująca daną firmę, musi wyrazić zgodę na przesyłanie do niej informacji handlowych. Nie wyrażenie zgody, nie wpływa na proces rejestracji. Administrator dokłada wszelkich starań, by dane dotyczące firm były bezpieczne oraz by Katalogu  był dostępny i w pełni funkcjonalny przez cały czas, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu: działania hackerów i złodziei, niepoprawnego zarządzania kontem, w tym udostępnienia hasła innym osobom przez zleceniobiorców, sytuacji nieprzewidywalnych. Administrator zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania Katalogu  lub poszczególnych jego części bez uprzedzenia, usuwania lub blokowania kont użytkowników w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu, dokonywania zmian we wpisach dokonanych przez użytkowników, zmiany niniejszego regulaminu bez powiadomienia o tym użytkowników. Administrator zobowiązuje się do nie przekazywania w żaden sposób informacji o użytkownikach innym firmom, instytucjom i osobom z wyłączeniem policji, prokuratury, sądu i innych uprawnionych organów, którym dane o użytkownikach udostępniane są w przypadku złamania prawa przez użytkownika lub wydania przez ten organ odpowiedniego nakazu udostępnienia danych zgromadzonych w Serwisie. W przypadku podjęcia przez użytkownika działań nie zakazanych w tym regulaminie, a uznanych przez administratora za niewłaściwe lub niepożądane, admionistrator zastrzega sobie prawo do żądania zaprzestania tych działań. Nie zastosowanie się do takiego żądania traktowane będzie jak złamanie regulaminu i sankcjonowane w odpowiedni sposób.

Kategoria: